Friday, November 18, 2011

עברית אנגלית

בהרבה מקרים תרגומים מאנגלית לעברית מחמיצים נקודות מרכזיות למשל הערך תיאורה בויקיפדיה
גרסא מקורית:
Disambig RTL.svgערך זה עוסק במושג תאוריה על פי המדע. אם התכוונתם למבחן התאוריה בנהיגה, ראו מבחן נהיגה עיוני.
במדע, תאוריהיוונית: theoria - חקירה - מן theorein - להתבונן), או תורה היא מערך שלם ושיטתי של רעיונות שמטרתו לתאר או להסביר תופעה מסוימת או קבוצת תופעות בעלות קשר. התאוריה, בניגוד לפרקטיקה אינה עוסקת במקרים פרטיים של תופעה זו או אחרת, אלא במתן הסבר לגילוייה השונים. ניתן להתייחס לתאוריה מדעית כמודל של המציאות.

Disambig RTL.svgערך זה עוסק במושג תאוריה על פי המדע. אם התכוונתם למבחן התאוריה בנהיגה, ראו מבחן נהיגה עיוני.
במדע, תאוריהיוונית: theoria - חקירה - מן theorein - להתבונן), המילה "Theoria" מתייחסת ל: "הרהור, השערה, דברים שמסתכלים עליהם" מהמילה היוונית theorein, "לשקול, לערוך השערות, להתבונן", מ theoros "צופה" , מ thea"מבט" + horan "לראות". זה מייצג מצב שלהיות צופה או משקיף. גם המילה היוונית Theoria וגם הלטינית contemplatio בעיקר מתייחסות להתבוננות בדברים גם בעיניים או בתובנה השכלתנית. בהתחשב במסורות פילוסופיות ותיאולוגיות המונח הייה בשימוש אצל היוונים הקדומים בהתייחסות לחוויה או צפייה ואז תובנה דרך התודעה שנקראת נוס nous ( שכלתני, תבונתי, הגיוני) או " העין של הנפש" (מתי, 6:22–34 ברית חדשה), תובנה של מהות וישות (Noesis).

No comments: